stairs footbridge

stairs as auditorium

location: Ljubljana, Slovenia
project date: 2012
completion date: –
area: 275 m2
type: public
source: open competition
client: municipality of Ljubljana

project team: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Primož Boršič, Lea Kovič, Vid Zabel, Marko Dekleva, Barbara Žunkovič (model),
Matej Mejak (visualisation)
structure: Gorazd Črnko and dr. Niko Kristanič (Gravitas d.o.o.)


Nova brv je več kot brv.
Funkcionalno omogoča razširjeno površino namenjno prehodu iz brega na breg, ki pa se simetrično spušča v obliki stopnišča oziroma razglednega avditorija proti reki. brv stopnišče – brv avditorij postane tudi trg z jasno določenim prostorom postanka in prostorom prehajanja.
Široko stopnišče postane avditorij za Ljubljano nad Ljubljanico.

Koncept brv stopnišče – brv avditorij se navezuje na dve temi:

– prva tema je referenca na Tromostovje oziroma Rialto, ki sta dva ključna zgodovinska stopniščna mostova. brv stopnišče – brv avditorij je pravzaprav zasukano Tromostovje: princip in razmerja vzdožnega prereza Tromostovja postane princip in razmerje prečnga prereza nove brvi

– druga tema je percepcijske in ergonomske narave: Kako fizično ukiniti ali umakniti ograjo? Ta vizualno izjemno prisoten del mostu. Razvoj stopnišča omogoča pomik ograje navzdol, tako da se višina ročaja poravna z pohodno ravnino brvi. Za uporabnika mostu ograja pogrezne, izgine in sprehajalec dobi občutek lebdenja nad Ljubljnico. Predvsem pa postane veduta na obrežja Ljubljanice in na Tromostovje in čevljarski most vidna tudi otrokom! In ne preko steklene ograje, temveč povsem brez ovir. Steklo ‘znižane ograje’ le dodatno omogoči predvsem poglede v reko sedečim in sprehajalcem.

English text coming soon…